Manhattan Escorts NYC Escorts

AHBDN

AHBDN

L’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN), creat el 1979 per l’Ajuntament de Badalona, és el servei encarregat de la custòdia, tractament i difusió del patrimoni documental produït a Badalona. Des de l’inici, és gestionat pel Museu de Badalona, on té la seu.

Conserva la documentació generada pels òrgans de govern de la ciutat des del segle XVII fins al 1945; fons i col·leccions d’empreses, entitats, i institucions, i arxius personals, professionals i familiars. També compta amb una completíssima col·lecció d’hemeroteca local.

L’AHBDN també disposa dels mitjans per difondre treballs de recerca, especialment mitjançant les publicacions del Museu, ja sigui dins la revista-anuari Carrer dels Arbres o diverses col·leccions d’obres especialitzades.

Fons patrimonial

Fons d’institucions

Col·leccions

Fons de l‘Administració Central de l’Estat

Fons oral

Fons d’associacions

Fons personal i professional

Fons judicial

Fons d’empreses