Manhattan Escorts NYC Escorts

Ossos que parlen

Ossos que parlen

Les excavacions arqueològiques ens permeten conèixer com eren les ciutats de l’antiguitat i com vivien els seus habitants gràcies a les troballes de restes d’edificis i de multitud d’objectes. però, què passa quan els arqueòlegs troben restes òssies?

Estudiant els ossos, els antropòlegs forenses poden saber si es tracta d’un animal, d’un home o d’una dona, com era d’alt un individu, quants anys tenia quan va morir, etc. A més, es pot saber si feia esforç físic o si havia patit determinades malalties.

De vegades, als enterraments també es localitzen objectes que formen part d’un petit aixovar i, fins i tot, s’han trobat monedes a la boca dels difunts. Voleu saber quin significat té aquest ritual? Voleu fer d’investigadors científics per una estona i ajudar-nos a classificar les restes de la necròpolis (cementiri) de Baetulo?

Destinataris

Educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria, i públic general.

Activitat per a grups

Reserva prèvia.

Durada

1 hora i 30 minuts.

Si vols rebre més informació sobre aquesta activitat, contacta amb nosaltres i t’informarem.