Normes de participació en les xarxes socials i el web del Museu

Els perfils del Museu de Badalona a les xarxes socials han estat creats amb la finalitat d’informar sobre la institució i difondre les seves funcions i les activitats que ofereix relacionades amb la història, l’arqueologia i el patrimoni, que poden ser d’interès per al públic. Així mateix tenen la funció d’obrir un canal de comunicació directe amb la ciutadania a través del qual es poden fer arribar opinions, peticions, dubtes i suggeriments.

La participació en les xarxes socials del Museu de Badalona està oberta a totes les persones sempre que segueixin les següents normes d’ús i participació:

• Les publicacions no podran contenir missatges que atemptin contra la dignitat de les persones i, en particular, que puguin perjudicar el desenvolupament físic, mental o moral dels menors, ni que fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, ideologia, filiació política, orientació sexual, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra circumstància.

• No s’acceptaran comentaris que puguin afectar la reputació del Museu de Badalona o altres entitats municipals.

• Les persones usuàries no podran fer servir les xarxes socials del Museu per fer publicitat d’empreses, marques o esdeveniments privats. Tampoc s’acceptaran publicacions que violin la llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual.

• Es recomana tenir cura de les dades personals particulars a l’hora de publicar-les a la xarxa per preservar la vostra identitat. Cal tenir present que les dades personals dels participants (adreça de correu o electrònica, telèfon, etc.) podran ser consultades per qualsevol des del moment que es publiquin a la pàgina.

• Les persones usuàries hauran de complir i respectar, a més, les normes de participació particulars de cadascuna de les xarxes socials.

El Museu de Badalona es reserva el dret d’eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes o de bloquejar l’accés i activitat d’un usuari a les xarxes socials del Museu si reincideix en aquest tipus de comportament.

El Museu no es fa responsable de l’incompliment d’aquestes normes per part de les persones usuàries ni de les conseqüències d’aquest incompliment i es responsabilitza, únicament, dels continguts que emet a través dels seus canals.

D’altra banda, les informacions transmeses a través d’aquests canals poden patir modificacions i canvis, motiu pel qual cal tenir present que les respostes que es donen tenen validesa únicament en un context temporal determinat i que tota la informació facilitada quan s’interacciona amb les persones no té el rang d’oficial, segons l’ordenament legal existent.