Processos selectius en curs

Concurs mèrits

PLACES A PROVEIR:

4 PLACES TÈCNIC/A SUPERIOR. GRUP A1

1 PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA. GRUP A2

3 PLACES ADMINISTRATIU/VA. GRUP C1

1 PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. GRUP C2

1 PLAÇA OFICIAL/A D’OFICIS. GRUP C2

Els aspirants tenen un termini de 5 dies naturals per presentar al·legacions a la proposta de contractació (base 7.1 a) a comptar des de l’endemà de la publicació de l’acta del Tribunal qualificador.

El termini per presentar al·legacions s’inicia el dia 19 de maig i finalitza el dia 23 de maig (ambdós inclosos).

Els candidats que es proposen per ser contractats tenen 20 dies hàbils per presentar la documentació requerida (base 10) a comptar des de l’endemà de la data de finalització per presentar al·legacions.

Aquest termini s’inicia el 24 de maig i finalitza el 21 de juny (ambdós inclosos).

Concurs oposició per proveir una plaça de conserge

Termini de presentació d’esmenes: del 28 d’abril al 15 de maig.

Oferta Pública d’Ocupació 2022

Oferta Pública d’Ocupació 2021

Welcome Stranger! This is an example Text for your fantastic Promo Box! Feel Free to delete it and replace it with your own fancy Message!