Processos selectius en curs

Concurs oposició per proveir una plaça de conserge

Lliure designació

Concurs mèrits

PLACES A PROVEIR:

4 PLACES TÈCNIC/A SUPERIOR. GRUP A1

1 PLAÇA TÈCNIC/A MITJÀ/ANA. GRUP A2

3 PLACES ADMINISTRATIU/VA. GRUP C1

1 PLAÇA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA. GRUP C2

1 PLAÇA OFICIAL/A D’OFICIS. GRUP C2

Oferta Pública d’Ocupació 2022

Oferta Pública d’Ocupació 2021