Dades identificatives del web

www.museudebadalona.cat és un domini d’Internet de titularitat del Museu de Badalona

CIF Q0801670A . Pl. Assemblea de Catalunya, 1. 08911 Badalona

 

Drets de propietat intel·lectual i llicències d’ús obert

Aquest web ha estat creat pel Museu de Badalona amb finalitat d’informar i difondre la institució i les seves funcions i activitats i per a la utilització personal i gratuïta dels usuaris d’Internet. Tots els continguts que hi apareixen són propietat del Museu de Badalona i estan protegits per la legislació vigent i és a aquesta institució a qui corresponen els drets d’explotació, reproducció, distribució i comunicació.

El Museu de Badalona autoritza als usuaris que accedeixin a aquest web a visualitzar tota la informació que conté i a reproduir-ne els continguts sempre que sigui per a un ús personal i sense cedir-los o transmetre’ls a tercers. L’usuari és, doncs, l’únic responsable de l’ús que pugui fer-se d’aquesta informació.

Qualsevol infracció de les prohibicions i limitacions abans esmentades es considerarà infracció dels drets de la propietat intel·lectual, titularitat del Museu de Badalona, i podrà ser perseguida mitjançant l’exercici de les accions administratives, civils o penals que puguin correspondre.

 

Limitació de responsabilitat

El Museu de Badalona es responsabilitza únicament de la informació continguda en aquest web i no assumeix cap responsabilitat sobre les informacions ni altres continguts integrats en espais o pàgines web a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços, hipervincles o links.

El Museu de Badalona no es responsabilitzarà dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris d’Internet per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest web.

La utilització del lloc web del Museu de Badalona pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privadesa que s’exposa a continuació.

 

Protecció de dades

1. Recollida de dades i consentiment per tractar-les

D’acord amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea (GDPR), s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els formularis del Museu o que puguin ser facilitades per mitjà de les adreces de correu electrònic del Museu, basant-se amb el consentiment inequívoc, s’inclouran als fitxers de dades personals, la responsabilitat i titularitat dels quals és del Museu de Badalona. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n’accepta la tramesa o ens envia un missatge electrònic amb dades personals, autoritza -i ho consent- expressament el Museu de Badalona a tractar i incorporar als seus fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta pàgina web, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Així mateix, s’informa que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.

El Museu de Badalona no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la pàgina web del Museu.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

 

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat amb la qual es recullen com la tramesa dels butlletins de novetats a través del correu electrònic que ens ha facilitat para contactar i mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent d’aquesta per a la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per poder portar a terme els serveis que li oferim.

La pàgina web del Museu obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de diversos formularis i per mitjà del correu electrònic per gestionar la subscripció als Amics del Museu, basant-nos en el consentiment inequívoc.

El Museu de Badalona es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d’aquestes persones als seus fitxers.

 

3. Dret d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades personals de l’usuari

L’usuari té dret a demanar la baixa de la subscripció, a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers del Museu de Badalona, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la Llei.

El Museu considera que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels fitxers del Museu, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre el Museu de Badalona ho consideri oportú.

 

4. Seguretat

El Museu de Badalona, en resposta a la confiança que li és dipositada i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, l’informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix el Reglament General de Protecció de Dades de la UE (Reglament (UE) 2016/679) (GDPR), normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

 

5. Cessió de dades

El Museu li informa que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades únicament per a les finalitats indicades. El Museu de Badalona no cedeix dades a tercers.

 

6. Modificació d’aquesta política de confidencialitat

El Museu de Badalona es reserva el dret de modificar en el futur la seva política de protecció de dades d’acord amb el seu criteri o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si el Museu de Badalona hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina, on l’usuari podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades. Sigui com sigui, la relació amb l’usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s’accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que faciliti les seves dades per mitjà del web del Museu.

 

Inscripcions i política de devolució

1. Procés d’inscripció

Abans d’iniciar el procés de compra ha d’haver posat les seves dades personals en el formulari de registre.
Un cop feta la inscripció, se li generarà un rebut de forma automàtica.
Aquest document online romandrà en el nostre sistema i serà accessible si ho demana. El preu de la inscripció inclou l’IVA.

 

2.Política de devolució
Un cop feta la inscripció no es retornaran els diners ni es faran canvis, llevat que l’activitat sigui anul·lada pel Museu.
El Museu de Badalona es reserva el dret d’anul·lar qualsevol activitat si considera que el nombre d’inscripcions és insuficient o per altres raons organitzatives.
L’import de la inscripció a activitats anul·lades estarà a disposició dels usuaris durant un mes a comptar des de l’endemà de la data de l’activitat.
És imprescindible la presentació del rebut perquè es pugui fer la devolució.