FACTURA ELECTRÒNICA

Què és una factura electrònica?

La facturació electrònica és un equivalent funcional de la factura en paper i consisteix en la transmissió de les factures o documents anàlegs entre emissor i receptor per mitjans electrònics (fitxers informàtics) i telemàtics (d’un ordinador a un altre), signats digitalment amb certificats reconeguts.

El Museu de Badalona té el procediment per admetre factures electròniques (eFACT), mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les  factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l’any.

Avantatges

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i permeten prescindir del paper, amb un important estalvi de costos (d’impressió, transport, emmagatzematge…), i contribueixen així a fer un món més sostenible. Aporten una major eficiència en la gestió, s’eviten errors per les entrades manuals i es redueix el temps de tramitació.

A més, podreu conèixer en tot moment quin és l’estat de tramitació de les vostres factures, si ja han estat enregistrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra tresoreria.

Com enviar factures electròniques al Museu de Badalona?

Les factures electròniques que gestiona el Museu de Badalona s’han d’entregar pel sistema eFact de l’AOC (Administració Oberta de Catalunya).

La bústia de lliurament de les factures en format electrònic del Museu de Badalona és aquesta: https://efact.eacat.cat/bustia/

Des de d’aquesta mateixa bústia de lliurament també podreu consultar l’estat de tramitació de les factures.

Els codi DIR3 del Museu de Badalona per a la presentació de factures electròniques són:

Codi òrgan gestor: LA0000007. Òrgan gestor: Museu de Badalona.

Codi unitat tramitadora: LA0000007. Unitat tramitadora: Museu de Badalona.

Codi oficina comptable: LA0000007. Oficina comptable: Museu de Badalona.

Requisits tècnics

Format de les factures

Només es poden admetre factures confeccionades d’acord amb les especificacions del format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les especificacions d’aquest format les podeu trobar a www.facturae.es

Alternatives per confeccionar les factures

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica (consulteu el vostre proveïdor).

Com a alternativa, disposeu de diverses opcions, com ara:

• Punt General de factures electròniques de les administracions públiques de Catalunya. https://efact.aoc.cat

• Pàgina que ofereix la possibilitat de fer un nombre limitat de factures a l’any de forma gratuïta. https://www.b2brouter.net/es/ca/

• Una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, però que us permet generar una factura electrònica en format facturae, i que podeu trobar a www.hazteunafacturae.com.

• Mitjançant complements de facturació electrònica disponibles per a Microsoft Word 2007, Word 2010 i Excel 2010 que podeu descarregar de franc des de http://factoffice.codeplex.com o http://offinvoice.codeplex.com.

• Programari gratuït disponible a www.pimestic.cat.

• Pàgina gratuïta que permet fer factures en línia.  https://www.pimefactura.net