El Museu de Badalona ofereix la possibilitat de llogar, segons disponibilitat, diferents espais, amb les infraestructures necessàries per a la celebració d’activitats (actes culturals, presentacions de llibres, convencions, reunions, actes socials, etc.). Les condicions de lloguer apareixen especificades en el protocol de lloguer d’espais.

Per fer la reserva de qualsevol dels espais cal omplir el full de sol·licitud i fer-lo arribar al Museu per correu ordinari (pl. Assemblea de Catalunya, 1. 08911 Badalona), fax (933 841 662), per correu electrònic (info@museudebadalona.cat) o lliurant-lo directament a la Recepció del Museu.

L’ús d’aquests espais està sempre subjecte a l’aprovació prèvia per part de la Direcció del Museu.