Manhattan Escorts NYC Escorts

Actes Junta Municipal de Vocals Associats

Junta Municipal de Vocals Associats

La Junta Municipal de Vocals Associats era un organisme format pels regidors i un nombre igual de contribuents. A partir de la Llei d’Ajuntaments de 1870 i la posterior de 1877, s’assignà a la Junta la tasca d’aprovar els pressupostos, intervenir en la contractació d’obres, personal i patrimoni, així com l’establiment d’arbitris.

La Junta d’Associats desaparegué amb l’aprovació de l’Estatut de 1924 que significà l’adopció pels ajuntaments de l’organització que tenien les diputacions provincials. En aquell moment es va crear la Comissió Municipal Permanent amb una altra composició i diferents funcions.

Les actes de la Junta Municipal d’Associats que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona comprenen el període de 1872 a 1896. Aquestes estan enquadernades amb les actes del Ple i, a banda, hi ha quatre llibres de 1901 a 1924 que, de moment, no son consultables en línia.