En cas de les persones i empreses que no hagin treballat prèviament amb el Museu o l’Ajuntament de Badalona, és imprescindible donar-se d’alta del registre de proveïdors d’aquesta corporació.

Aquesta comunicació és necessària perquè el departament d’Intervenció de l’Ajuntament pugui efectuar el pagament, per transferència bancària, als seus creditors i proveïdors.

Qui ho pot sol·licitar?

Ho poden sol·licitar els creditors i proveïdors del Museu que hi tinguin una relació mercantil.

Quan es pot sol·licitar?

Només s’ha de presentar una sola vegada, quan s’ha emès una factura a favor del Museu, per la compra d’un bé o per la prestació d’un servei. També s’ha de presentar quan es produeix una modificació de dades bancàries.

Per donar-vos d’alta o modificar les vostres dades, cal fer-ho directament a la pàgina de l’Ajuntament de Badalona a través del següent enllaç