Manhattan Escorts NYC Escorts

Actes Comissió Govern Municipal

Comissió de Govern Municipal

La Comissió de Govern sorgeix amb l’aprovació de la Llei Municipal de Catalunya de gener de 1934 i va produir un canvi en el funcionament de l’administració municipal. Tots les poblacions amb més de 10.000 habitants van passar a ser administrades i dirigides per la Comissió de Govern que es reunia setmanalment, mentre que el Ple passava a reunir-se un cop al mes.

La Comissió de Govern estava constituïda per l’Alcalde i quatre Consellers Regidors. Cadascun estava al front d’un departament i presidia una Comissió encarregada dels afers del departaments del que n’era responsable.

Els llibres d’actes de la Comissió de Govern que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona recullen els acords de les sessions entre 1934 i 1938.