Manhattan Escorts NYC Escorts

Actes Comissió Gestora Provisional

Comissió Gestora Provisional

La Comissió Gestora Provisional fou nomenada per l’Auditoria de Guerra de l’Exèrcit, el 28 de gener de 1939, en finalitzar el conflicte bèl·lic i en formaven part l’alcalde, cinc consellers i el secretari. Aquest fou l’únic òrgan de govern de la ciutat fins el 15 de febrer de 1940 quan el Governador Civil de la província cessà la Gestor i nomenà un nou Ajuntament.

Els llibres d’actes de la Comissió Gestora Provisional recullen la transcripció feta pel secretari de l’Ajuntament dels acords adoptats entre el 28 de gener de 1939 i el 13 de febrer de 1940.

Comissió Gestora Provisional