Manhattan Escorts NYC Escorts

Actes Comissió Municipal Permanent

Comissió Municipal Permanent

La Comissió Municipal Permanent representava a l’Ajuntament en tot allò que no estigués reservat al Ple del consistori i tenia competència en la gestió econòmica, de personal, aprofitament de béns, execució d’obres i serveis.

Estava integrada per l’alcalde, els tinents d’alcalde i el secretari de l’Ajuntament, aquest darrer sense dret a vot.

La Comissió va néixer amb l’Estatut Municipal aprovat pel RD de 8 de març de 1924. El 1934 fou reemplaçada per la Comissió de Govern, amb les mateixes funcions, fins a finals de 1938. El 1940 la Comissió Municipal Permanent va recuperar les funcions fins a ser substituïda per la Comissió de Govern amb l’aprovació de la Llei de Bases de Règim Local de 1985.

Els llibres d’actes de la Comissió Municipal Permanent que es conserven a l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona abasten de 1924 a 1933 i de 1940 a 1946.

Selecciona l’any que vulguis consultar