Procesos selectivos en curso

Concurso oposición para proveer una plaza de conserje

Libre designación

Concurso de méritos

PLAZAS A PROVEER:

4 PLAZAS TÉCNICO/A SUPERIOR. GRUPO A1

1 PLAZA TÉCNICO/A MEDIO. GRUPO A2

3 PLAZAS ADMINISTRATIVO/A. GRUPO C1

1 PLAZA AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A. GRUPO C2

1 PLAZA OFICIAL/A DE OFICIOS. GRUPO C2

Oferta Pública de Ocupación 2022

Oferta Pública de Ocupación 2021