El Museu

El Museu de Badalona és una institució pública, sense finalitat de lucre, creada l’any 1955 per l’Ajuntament de la ciutat i regida per un Consell Rector.

La tasca del Museu consisteix a recollir, conservar, investigar i difondre els objectes relacionats amb el municipi que siguin representatius de diferents períodes i aspectes de la seva història i del seu art. El Museu exerceix també les tasques de vigília i protecció del Patrimoni històric de Badalona, que comprèn els immobles i objectes mobles d’interès artístic, històric i paleontològic, arqueològic, etnogràfic, científic o tècnic, patrimoni documental i bibliogràfic, i els jaciments i zones arqueològiques. Així mateix porta a terme les excavacions arqueològiques a la ciutat i el seu territori, i conserva els fons que en procedeixen, la majoria d’època romana, pertanyents a la ciutat de Baetulo (l’actual Badalona), declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya l’any 1995. D’altra banda, el Museu gestiona també l’Arxiu Històric de la Ciutat de Badalona (AHBDN) i l’Hemeroteca Local.

Actualment al subsòl de l’edifici del Museu, es poden visitar les restes de les Termes i del Decumanus maximus, un dels conjunts arqueològics d’època romana més importants de Catalunya. També s’hi pot veure l’exposició permanent, que mostra sobretot peces de la Baetulo romana, entre les quals destaquen la Venus de Badalona, les pollegueres de la porta de la muralla de la ciutat o la tabula hospitalis. A part de l’edifici principal, el Museu compta amb diferents subseus. Situats molt a prop, es poden visitar els espais romans museïtzats de la Casa dels Dofins i el Jardí de Quint Licini. Una altra subseu és la masia de Can Miravitges, situada a Pomar, una masia i casa senyorial on es presenta una exposició permanent que explica l’habitatge i les transformacions agrícoles del segle XVIII i on també hi ha algunes sales dedicades a l’obra del pintor Antoni Ros i Güell (1877-1954), últim propietari del mas. El Museu gestiona també el Turó d’en Boscà, situat fora del centre de Badalona, on es conserven les restes d’un poblat ibèric emmurallat, que constitueix el primer assentament urbà dins el terme de Badalona.

El Museu de Badalona forma part de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona des que es va crear el 1990 i de la Xarxa de Museus d’Arqueologia de Catalunya, també des del moment de la seva creació, el 2010.

Donacions

El Museu incorpora als seus fons nombroses donacions de persones, entitats i institucions vinculades a Badalona. Els objectes i documents que constitueixen les donacions són registrats, classificats i documentats segons la seva naturalesa i característiques, i s’ubiquen a les sales de reserva del Museu, on es guarden en les condicions adequades per a la seva conservació. També es poden integrar en les exposicions permanents del Museu o bé en les exposicions temporals. En tot cas, sempre estan a disposició del públic que les vulgui consultar.

Com fer una donació

Si voleu contribuir a la preservació, conservació i difusió de materials relacionats amb la història de Badalona, truqueu al Museu (933 841 750) o escriviu un correu electrònic a (info@museudebadalona.cat per a objectes, fons o material fotogràfic i fons d’arxiu).

Recerca i difusió

El Museu promou i facilita la realització de treballs de recerca relacionats amb Badalona i la seva història. Amb aquest objectiu, es posen a l’abast dels investigadors les col·leccions museístiques i documentals que es custodien al Museu i, si cal, se’ls dóna assessorament. Així mateix, el Museu té signats convenis de col·laboració amb diverses universitats.

La importància del patrimoni romà que es conserva a Badalona i que gestiona el Museu, i l’aportació continuada de noves informacions procedents de l’arqueologia urbana, fa que tinguin una especial rellevància els treballs d’investigació relacionats amb la ciutat de Baetulo i el seu territori.

El Museu disposa dels mitjans per difondre treballs de recerca, especialment mitjançant la seva publicació, ja sigui dins la revista-anuari Carrer dels Arbres o en diverses col·leccions d’obres especialitzades.