Manhattan Escorts NYC Escorts

Mosaic amb decoració bàquica

BUSCAR PER:

Mosaic amb decoració bàquica

Segles II-III dC

La decoració feta amb tessel·les blanques i negres, està formada per un contorn amb quatre craters als angles, dels quals surten branques de vinya amb pàmpols i raïm. Al centre, tot i que molt perdut, s’identifica la imatge d’una pantera i el cap d’un boc. Tots aquests elements al·ludeixen al món bàquic i constitueixen una clara mostra de la presència d’aquest déu en la decoració domèstica de la ciutat de Baetulo.

En aquest mosaic es pot veure la pantera, que representa el triomf de Bacus, i el boc, al·lusiu a la seva infantesa. Els craters i les branques de vinya recorden el cultiu i el fruit que el déu Bacus protegeix.

Aquest tipus de decoració es troba sobretot al sud d’Itàlia, en època republicana però,  per la cronologia d’aquest mosaic, podem veure-la com una composició molt estesa també en època baix imperial als espais de rebuda i sales triclinars, com la de la domus on es va trobar a l’Hort d’en Fluvià (carrer Pujol) l’any 2018. Aquest mosaic estava situat al centre de l’estança, al voltant del qual s’hi col·locaven els llits (klinai), la resta de la sala estava pavimentada amb opus signinum, sense cap altra decoració.

Material: Pedra calcària Dimensions: 1,50x1,60 cm Ref.: 18050

Altres peces del mateix període