Una manera de veure el món. Teresa Lleal Galceran, 1940-1988

Autor:  Emili Muñoz Martínez

Museu de Badalona, 2021

Biografia de la mestra Teresa Lleal Galceran. L’obra és el resultat d’una intensa recerca que ha permès a l’autor posar al nostre abast la biografia d’una persona tan interessant i plena d’inquietuds com la Teresa Lleal, que va jugar un important paper en àmbits com la renovació pedagògica o l’ensenyament del català a la nostra ciutat.

El llibre és, alhora, el retrat d’una època –de l’inici del franquisme als primers anys de democràcia-, durant la qual la societat va experimentar grans canvis. La Teresa els va viure en primera persona, en va impulsar alguns i, en molts sentits, es va avançar al seu temps.

La seva biografia és també, una mostra de compromís amb els altres i d’una trajectòria vital honesta i coherent fins al final.