El febrer de l’any 2007, l’esposa i la filla de Genís Vera Manrubia van fer donació al Museu del seu fons fotogràfic.

Conté més de 19.000 rodets de negatius que, de mica en mica i amb l’ajut de persones voluntàries, s’han anat estirant, relacionant i guardant en fulls especials de conservació. Molts tenen la relació del contingut de les imatges (el tema i la data), però una part molt important no té cap element identificatiu.

La voluntat i el projecte és anar digitalitzant el fons, però, tot i que s’hi ha fet molta feina, es tracta d’una tasca molt llarga i laboriosa, que requerirà molt temps de dedicació i no podrà estar acabada a curt termini.

Com no podia ser d’altra manera, els fons fotogràfic de Genís Vera conté veritables tresors, i constitueix el testimoni de tota una època i d’unes maneres de fer ben diferents de les actuals.

Aquest àlbum és el reportatge d’una activitat –segurament vinculada a la diada de Sant Jordi- que pensem que va ser duta a terme a l’escola Santíssima Trinitat de les religioses terciàries trinitàries, situades al carrer de Santiago, al barri d’Artigues (si no es tractés d’aquesta escola, agrairem que ens ho feu saber, així com la data, ja que la desconeixem). (08/01/2018)

El fons Vera, un pou de tresors