El maig de l’any 2005, la Núria Argerich Cabús va fer donació al Museu de Badalona d’una col·lecció de fotografies en placa de vidre (180 originals entre plaques de vidre i alguna diapositiva), que havien estat fetes pel seu pare.

Els Argerich vivien a Canyet i havien tingut una botiga a la casa anomenada Can Tiano. També havien tingut una petita botiga a l’antic monestir de Sant Jeroni de la Murtra.

El senyor Argerich disposava d’una càmera i va fer diverses fotografies de la zona del barri de Canyet i de la vall propera a Sant Jeroni de la Murtra.

Un cop donat al Museu, aquest material fotogràfic es va netejar, documentar i digitalitzar, i es va guardar amb garanties de conservació.

Gràcies a aquesta donació, avui podem veure com era fa cent anys Canyet i el seu entorn, i com ha canviat.

Canyet a principi del segle XX