A mitjan anys quaranta, els propietaris de la Torre Vella de Badalona van presentar un projecte d’urbanització dels terrenys coneguts popularment com el Clos de la Torre.

Aquesta urbanització –anomenada urbanització Pinós- ja s’havia intentat iniciar a la dècada dels trenta, però va quedar aturada per la Guerra Civil. Una vegada aprovat el projecte, es van parcel·lar les illes en solars que progressivament es van vendre. És així com es formen l’actual plaça de l’Assemblea de Catalunya, el carrer de les Termes Romanes i el carrer de Laietània.

L’any 1957, abans que s’hi construeixi, s’excava la zona de la plaça de l’Assemblea de Catalunya i es troba, entre altres, la piscina o estany que actualment es conserva al Jardí de Quint Licini, un element que, gairebé sencer, arribarà als nostres dies. Anys més tard, es comença la urbanització i l’edificació de la plataforma superior (la zona actual del carrer de Laietània) on es troben les restes d’una gran casa d’època romana, unes restes que, en aquell moment, no es van conservar.

Un conjunt de fotografies de l’Arxiu de Josep M. Cuyàs documenten aquestes excavacions i les estructures que s’hi van trobar.

Veure l’àlbum

Les excavacions del Jardí de Quint Licini i la zona del carrer de Laietània de Badalona