Publicació La immigració a Badalona durant el s. XX

La immigració a Badalona durant el s. XX

Autors: Montserrat Carreras, Emili Ferrando i Joan Villarroya

Museu de Badalona. 2006

Llibre que repassa i contextualitza el fenomen migratori a Badalona a partir del testimoni dels mateixos immigrants que s’han anat establint a la ciutat al llarg dels anys.