El moviment veïnal al Barcelonès Nord (1954-1987)

Autor: José Miguel Cuesta Gómez

Museu de Badalona, 2020

El llibre és fruit d’una acurada recerca que recull i analitza el moviment veïnal a les poblacions de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Per portar-la a terme, l’autor ha consultat nombroses fonts escrites i ha realitzat més de quaranta entrevistes, que proporcionen un testimoni impagable dels darrers anys del franquisme, l’època de la Transició i els dos primers mandats dels ajuntament democràtics. L’estudi d’aquesta època tan apassionant de la nostra història recent ens ajuda, també, a entendre la realitat actual de les tres ciutats del Barcelonès Nord.