El creixement econòmic, l’evolució tecnològica, l’expansió demogràfica, el projecte dels Jocs Olímpics a Barcelona de l’any 1992… són les raons que hi ha al darrere del gran canvi que es va produir en el litoral de Badalona durant la dècada dels vuitanta. Va ser una transformació que abastà més de la meitat dels gairebé cinc quilòmetres de costa de Badalona.

Aquest àlbum recull unes diapositives del fons de l’Ajuntament que conserva l’Arxiu d’Imatges del Museu. Són fotografies d’autor desconegut, fetes durant la dècada dels vuitanta –sembla que a la segona meitat–, que mostren un litoral avui difícil de reconèixer.

Veure l’àlbum

El litoral als vuitanta