Al gener de 1965, Josep Cortinas i algun dels seus companys fotògrafs van passejar-se per la platja, per la zona industrial, on hi havia un seguit de barraques, habitades majoritàriament per persones d’ètnia gitana. D’aquest passeig i de l’interès de Cortinas, en va sortir el reportatge que presentem i que hem pogut recuperar d’entre els negatius del fons d’aquest fotògraf.

La cerca es va portar a terme arran de la sol·licitud d’una persona que feia una tesi doctoral sobre l’ètnia gitana. És un reportatge sociològic molt interessant que, alhora, dona testimoni d’una ocupació de l’espai de la platja força desconeguda, i informació de com era als anys seixanta del segle XX aquesta zona on ara hi ha el passeig Marítim.

Veure l’àlbum
Barraques a la platja de Badalona. Reportatge de Josep Cortinas.