Licitacions:

Licitació per procedir a l’adjudicació del servei de neteja de les dependències del Museu de Badalona
Finalització del termini de presentació de les proposicions: 13 de març de 2019, a les 13:30 h

Licitació per procedir a l’adjudicació del servei de realització d’audiovisual per a la Casa de l’Heura (Museu de Badalona)
Finalització del termini de presentació de les proposicions: 18 de febrer de 2019, a les 13:30 h

 

Licitació per procedir a l’adjudicació del servei de neteja del Museu de Badalona

Finalització del termini de presentació de les proposicions: dijous 22 de març de 2018, a les 13:30 h

Anunci BOPB

Plec de condicions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars

Data de visita a les instal·lacions: dimecres 14 de març de 2018 a les 13 h.

Resolució. Licitació deserta

Subministrament, instal.lació i manteniment d’equips informàtics per al Museu de Badalona

Finalització del termini de presentació de les proposicions: 27 de setembre de 2017 a les 13:30 h.

Anunci (data de publicació al perfil del contractant: 19/09/2017)

Plec de prescripcions tècniques

Plec de clàusules administratives particulars

La Mesa de contractació es reunirà dimarts 03/10/2017 a les 11 h al Museu de Badalona.

Amb motiu de l’aturada general prevista per demà dia 03/10/2017, es desconvoca la Mesa de Contractació prevista per a l’obertura de les ofertes presentades pel concurs pel subministrament i instal·lació i manteniment d’equips informàtics del Museu de Badalona i es convoca per al 09/10/2017 a les 10h a la sala de reunions de la 5ª planta del Museu de Badalona.

Adjudicacions:

No s’ha trobat cap registre.