Manhattan Escorts NYC Escorts

El Museu en línia

Benvinguts a l’aula virtual del Museu de Badalona, un projecte educatiu que se suma a l’oferta presencial de visites guiades i tallers que conformen la nostra proposta didàctica.

El format en línia d’aquestes sessions ens ajudarà a aprendre, interactuar i despertar en els alumnes l’interès per la vida quotidiana d’època romana, convidant-los a desenvolupar i a posar a prova el seu sentit crític.

Les propostes han estat dissenyades atenent el currículum de ciències socials i responen a les necessitats de les competències bàsiques, des de cicle mitjà fins a batxillerat.