La donació i cessió de fotografies per tal que siguin incorporades als fons de l’Arxiu d’Imatges del Museu de Badalona és un fet habitual que permet ampliar els fons i que obre la possibilitat per a la ciutat de tenir documentats períodes passats i activitats que van tenir lloc ja fa uns anys.

Aquestes donacions són tractades des del Museu i, actualment, les fotografies noves són digitalitzades en el mateix moment que es documenten.

Aquest àlbum conté imatges diverses, la majoria de les quals han estat recuperades de diapositives i negatius.

Nous ingressos a l’Arxiu d’Imatges, testimonis que es conserven