L’any 1927, l’Institut d’Estudis Catalans va dur a terme unes excavacions, dirigides per l’historiador i arqueòleg Josep de C. Serra Ràfols, en uns solars del carrer de Lladó, que posaren al descobert les restes de la que avui coneixem com a Casa dels Dofins.

Les imatges d’aquest àlbum són del moment de les excavacions (alguna, d’anys posteriors) i es conserven al Museu, a l’Arxiu Josep M. Cuyàs.

En aquell moment, els paviments més interessants (mosaics tessel·lats i d’opus sectile) es van extreure i s’integraren als fons del Museu Arqueològic Provincial de Barcelona (actualment Museu Arqueològic de Catalunya), on encara avui dia es conserven, exceptuant algunes plaques d’opus sectile del menjador, que s’hi troben exposades, i part del mosaic del tablinum.

Acostumats a la visió actual de la Casa del Dofins, és molt interessant veure com era aquest espai en el moment del seu descobriment.

Veure l’àlbum

Les excavacions a la Casa dels Dofins de l’any 1927