El Museu de Badalona forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals que coordina la Diputació de Barcelona. L’any passat vàrem poder participar en el programa de digitalització de fotografies, que porta a terme la diputació, cosa que va permetre digitalitzar un bon nombre de negatius del fons del fotògraf Josep Cortinas i Suñol, el primer conjunt de fotografies que es va incorporar a l’Arxiu d’Imatges del Museu.

Aprofitant la proximitat de la Setmana Santa, aquest àlbum, que s’ha nodrit d’aquells negatius digitalitzats, mostra la celebració d’una benedicció de Rams, a la Rambla, a la dècada dels seixanta. Els pares carmelites feien la benedicció de les palmes i palmons davant el monument a Roca i Pi, i després, en processó, tornaven a l’església on es feia la missa de la diada.

El fons fotogràfic de Josep Cortinas. La diada de Rams