En els darrers mesos el Museu, amb la col·laboració de voluntaris, ha anat passant a suport digital, diapositives dels fons de Josep Cortinas. També gràcies a la Diputació de Barcelona, s’han digitalitzat negatius fotogràfics d’aquest mateix fons.

Aquestes accions han ajudat a descobrir noves fotografies de la ciutat fins ara inèdites. Els negatius fotogràfics, en blanc i negre, són fotografies fetes als anys cinquanta mentre que les diapositives, en color, són de la segona meitat dels seixanta i primers anys setanta.

En aquest àlbum hi trobareu fotografies de llocs que ja no existeixen o que s’han transformat molt amb el temps.

Espais que han canviat amb els anys. Fotografies i diapositives de Josep Cortinas