El mes d’agost de 1964, Antoni Capella, fotògraf badaloní que sovint treballava per encàrrec de l’Ajuntament, va fer un reportatge dels edificis aleshores considerats els més singulars de la ciutat. Entre aquests edificis, hi havia alguna església recentment construïda, seus d’entitats bancàries i d’empreses de serveis, així com algun carrer o espai en construcció.

Dos anys més tard, el 1966, E. Carrascosa, fotògraf dedicat a reportatges que tenia l’estudi al carrer de Guifré, en va fer un altre de centrat en les zones de la ciutat que estaven canviant més a causa del creixement motivat per l’assentament de població nova.

Acompanyant els reportatges d’Antoni Capella i d’E. Carrascosa, en aquest àlbum hi trobareu altres fotografies que no sabem exactament quin any es van fer, però que es poden situar a la mateixa època.

Tot plegat permet conèixer els espais que als seixanta eren nous i que, amb el pas del temps, han quedat, en alguns casos, com a identificatius del conjunt de la ciutat, mentre que, en altres, fins i tot han desaparegut.

Edificis singulars de la ciutat fa uns cinquanta anys. Fotografies d’Antoni Capella i altres