El dia 2 de juliol de 1897 se celebrava una sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament per donar compte que la reina regent, Maria Cristina d’Àustria, havia concedit a Badalona el títol de ciutat. En la sessió següent, celebrada el 6 d’aquell mateix mes, es va llegir el reial decret, del dia 1, en el qual es feia constar que la concessió del títol es produïa “por el aumento de su población y progreso de su industria y comercio”.

Badalona, que tenia aleshores poc més de 18.000 habitants, vivia una etapa de creixement, propiciat per la línia del ferrocarril inaugurada el 1848, que va comportar la instal·lació de nombroses indústries a la vila i l’arribada de molta població que hi venia a treballar.

En aquest àlbum hi trobareu fotografies que expliquen com era la Badalona d’aquella època.

Badalona 1897-2017. Cent vint anys de ciutat