Conducte d'aigües

Conducció d’aigua construïda amb volta de canó que fou utilitzada en època de l’emperador Tiberi (14-37 dC) per tal de proveir d’aigua la ciutat de Baetulo. És l’única conducció d’aquest tipus que es pot visitar a Catalunya. Se’n pot recórrer un tram de 40 m.

Destinataris
Educació infantil i primària, secundària obligatòria i postobligatòria, i públic general.

Visites guiades en grup
Reserva prèvia.

Durada
15 minuts.