Visites per a grups

El Museu ofereix un ampli ventall de visites i itineraris guiats per conèixer el patrimoni de Badalona. Les visites en grup s’han de concertar prèviament, tant si són guiades com si no.

Per a més informació sobre les diferents visites i itineraris, podeu visitar l'oferta de visites guiades i enviar-nos un correu electrònic a info@museudebadalona.cat