Protecció de dades

D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades s'inclouran en el fitxer “COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ”, el responsable del qual és el MUSEU DE BADALONA. Les vostres dades es tractaran amb l'única finalitat de la difusió de les activitats del Museu de Badalona. Les dades no seran cedides a cap tercer, excepte en els supòsits que considera la llei.

Consentiu al tractament de les vostres dades en els termes i les finalitats indicats. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer, al Registre del Museu de Badalona, plaça Assemblea de Catalunya 1, 08911, Badalona, indicant a l'assumpte “Exercici de drets LOPD”.