Notícies Octubre/2018
Cicle de conferències dedicat a la I Guerra Mundial

Les conferències es faran els dijous 11, 18 i 25 d'octubre i 8 de novembre.