Treballs arqueològics a la construcció del lateral C-31

Des del mes de setembre de 2016, l’empresa d’arqueologia ATICS, SL, sota la supervisió de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i del Museu de Badalona, ha fet una intervenció arqueològica prèvia a la construcció dels anomenats laterals de l’autopista. 

Aquests treballs han aportat alguns resultats positius que permetran millorar el coneixement de la ciutat romana de Baetulo i conservar-ne les restes, ja que queden situades per sota el nivell d’aquests vials. És, doncs, un exemple més de la convivència que hi ha a la nostra ciutat entre la protecció del patrimoni i el desenvolupament urbanístic. Aquests són els resultats més destacats: 

• Tram de l’avinguda del President Companys fins al límit de l’àrea declarada Bé Cultural d’Interès Nacional –BCIN- (que divideix els terrenys de l’antiga fàbrica Focus per després seguir el carrer Molí de la Torre): s’hi han fet 30 rases, i en algunes s’hi han detectat sitges i estructures arqueològiques.

• Ja dins de l’àrea del BCIN, dels terrenys de l’antiga fàbrica Focus al carrer del Molí de la Torre, hi han aparegut 8 sitges i s’hi han detectat més de 170 rases de vinya d'època romana i algunes d'època moderna.

• Carrer de la Nova Cançó, entre Molí de la Torre i Sant Felip i d’en Rosés: s’hi han localitzat diversos murs i paviments, pendents de ser excavats totalment.

• Carrer de la Nova Cançó, entre Sant Felip i d’en Rosés i la seu de l’IMPO (Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació): s’hi ha identificat el traçat del cardo maximus, fet rellevant per poder interpretar la trama urbana de la part alta de la ciutat de Baetulo. També s'hi han documentat diversos murs d'època romana i paviments relacionats amb àmbits tant de tipus domèstic com industrial.

En cap cas han aparegut restes de la muralla.