La fi és el principi. Pràctiques funeràries a la Catalunya prehistòrica

del 27 de Abril al 28 de Maig de 2017

Obert de dimarts a dissabte de 17 a 20 h i diumenges de 10 a 14 h. 


Exposició itinerant produïda per Arqueoxarxa que presenta una síntesi de les pràctiques funeràries a la prehistòria a Catalunya, a partir de la mostra de més de 300 objectes de 20 museus catalans.

És una aproximació al nostre passat remot a través de la rica cultura material que ha perviscut de la prehistòria a Catalunya. A banda de l’interès que les pràctiques funeràries tenen per elles mateixes, són un mirall del món dels vius, que reflecteixen aspectes com els canvis culturals, la relació dels nostres avantpassats amb el seu entorn, els contactes i intercanvis, les creences, el món simbòlic... L’exposició incorpora informació i objectes de troballes singulars recents, com les restes de la Sagrera de Barcelona; els enterraments de Can Sadurní, a Begues; les novetats de les necròpolis del Vallès i del Penedès, els sepulcres en mina de Gavà, el sepulcre megalític de Seró, a la Noguera, la Cova de Montanisell, i altres.

Preus

Entrada gratuïta