Transparència

Mitjançant aquesta pàgina, i en compliment del que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Museu de Badalona, com a organisme autònom de l’Ajuntament de Badalona, amb personalitat jurídica pròpia i pública, i plena capacitat jurídica, fa pública la informació referent a la seva estructura organitzativa, la gestió econòmica, comptable, pressupostaria i patrimonial, la contractació publica i els convenis.


Actes del Consell Rector

2008

Acta 16 de gener de 2008

Acta 31 de gener de 2008

Acta 1 d'octubre de 2008

Acta 20 d'octubre de 2008

Acta 28 de novembre de 2008


2009

Acta 26 de gener de 2009

Acta 22 de maig de 2009

Acta 16 de juliol de 2009

Acta 8 de setembre de 2009

Acta 5 de novembre de 2009

Acta 13 de novembre de 2009


2010

Acta de 21 de gener de 2010

Acta de 15 de juliol de 2010

Acta de 21 d'octubre de 2010

Acta de 3 de desembre de 2010


2011

Acta 21 de gener de 2011

Acta 25 de febrer de 2011

Acta 7 de juny de 2011

Acta 25 de novembre de 2011


2012

Acta 15 de febrer de 2012

Acta 22 de novembre de 2012

Acta 5 de desembre de 2012


2013

Acta 27 de febrer de 2013

Acta 12 d'abril de 2013

Acta 14 de novembre de 2013

Acta 17 de desembre de 2013


2014

Acta 31 de març de 2014

Acta 19 de juny de 2014

Acta 15 de desembre de 2014


2015

Acta 27 de febrer de 2015

Acta 21 de maig de 2015

Acta 10 de juny de 2015

Acta 25 de setembre de 2015

Acta 9 de desembre de 2015


2016

Acta 25 de gener de 2016

Acta 8 de març de 2016

Acta 30 de març de 2016

Acta 13 de juliol de 2016


2017

Acta 9 de febrer de 2017

Acta 24 de febrer de 2017

Acta 8 de juny de 2017

Acta 21 de juliol de 2017