Servei educatiu

El Museu assessora i orienta al professorat, als centres educatius i d'educació en el lleure, en la prèvia a la seva visita al museu i als espais patrimonials que s'ofereixen a escoles i centres educatius. Així com també a les necessitats educatives especials i/o visites adaptades a cada grup. 


També posem al abast dels professionals del món educatiu un seguit de tallers i altres recursos pedagògics. En podeu consultar l'oferta o bé posar-vos en contacte amb el departament de difusió del Museu de Badalona (933 841 750).


Veure les propostes de visites guiades


Descarregar la guia d'activitats pedagògiques