Organització

El Museu de Badalona és una institució de l’Ajuntament de Badalona, constituïda en forma d’organisme autònom municipal de caràcter administratiu, amb personalitat jurídica pròpia i pública, patrimoni independent, amb drets i obligacions propis i plena capacitat jurídica d’obra, tal i com s'especifica en els seus estatus publicats al BOP 23.11.1991.