Investigació i recerca

El Museu promou i facilita la realització de treballs de recerca relacionats amb Badalona i la seva història. Amb aquest objectiu, es posen a l’abast dels investigadors les col·leccions museístiques i documentals que es custodien al Museu i, si cal, se’ls dóna assessorament. Així mateix, el Museu té signats convenis de col·laboració científica amb la Universitat de Barcelona. 

La importància del patrimoni romà que es conserva a Badalona i que gestiona el Museu i l’aportació continuada de noves informacions procedents de l’arqueologia urbana, fa que tinguin una especial rellevància els treballs d’investigació relacionats tant amb el món romà com, més concretament, amb l’antiga Baetulo. L’evolució històrica, urbanística i econòmica de la ciutat romana, la moneda, la gestió dels seus residus o el coneixement de les seves àrees suburbials són aspectes que han estat i són objecte d’estudis per part dels investigadors.

El Museu disposa dels mitjans per difondre treballs de recerca, especialment mitjançant la seva publicació, ja sigui dins la revista-anuari Carrer dels Arbres o en diverses col·leccions d’obres especialitzades.