Espais i jaciments

A part de l’edifici principal, el Museu compta amb diferents subseus. Situats molt a prop, es poden visitar els espais romans museïtzats de la Casa dels Dofins i el Jardí de Quint Licini. Una altra subseu és el Turó d'en Boscà, situat fora del centre de Badalona, on es conserven les restes d’un poblat ibèric emmurallat, que constitueix el primer assentament urbà dins el terme de Badalona.

Finalment, a la vall de Pomar, hi ha la masia de Can Miravitges, una casa senyorial on es presenta una exposició permanent que explica l’habitatge i les transformacions agrícoles del segle XVIII i on també hi ha algunes sales monogràfiques dedicades a l’obra del pintor Antoni Ros i Güell (1877-1954), últim propietari del mas.