Arqueologia urbana

El Museu és el responsable del patrimoni arqueològic de Badalona. D'aquesta institució depèn l'organització, la coordinació i la direcció de la recerca arqueològica en el municipi i, especialment, la relacionada amb l'àrea ocupada per la ciutat romana de Baetulo, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) per la Generalitat de Catalunya, en la categoria de Zona Arqueològica, segons resolució de 30 de novembre de 1995 (acord de 7 de novembre de 1995, DOGC, núm. 2146, de 22 de desembre de 1995).

El patrimoni arqueològic és una font imprescindible per conèixer l'evolució de la ciutat i del seu territori. En el cas d'entorns urbans, ocupats i modificats de forma continuada i amb una pressió urbanística i social constant, la salvaguarda d'aquest patrimoni és especialment complicada i costosa. 

L'arqueologia urbana comporta no tan sols el treball de camp, sinó també l'estudi i el tractament de les dades i dels materials obtinguts en les diferents intervencions. Constitueix, a més, la principal via de recuperació de peces arqueològiques, que passen a enriquir les col•leccions del Museu.