Llàntia

Segon quart del segle I dC

Llàntia decorada amb les figures de les divinitats egípcies Isis, al centre i, a banda i banda, Anubis (que porta un caduceu a la mà dreta i un sistre a l'esquerra) i Harpòcrates (Horus nen), déu del silenci.

Material: Ceràmica modelada a motlle

Dimensions: 11 (llargada) x 3,6 cm (alçada)

Ref.: MB inv. 3368