Col·labora

El Museu de Badalona vol agrair a totes aquelles persones i institucions que contribueixen a través dels diferents programes i projectes de col·laboració, així com també a través del patrocini i les donacions, i que fan possible que el museu sigui una institució oberta a la ciutadania i amb una missió i voluntat de servei.