La tábula de Baetulo y las téseras y tábulas de hospitalidad y patronato de la península Ibérica

Lloc: Museu de Badalona

Pl. Assemblea de Catalunya, 1. Badalona 08911

L’hospitium (hospitalitat) i el patronatus (patronatge) van jugar un paper clau en la vertebració de les relacions entre individus i ciutats en època romana. La tabula de Badalona és una inscripció de gran importància per conèixer ambdues institucions. Per tal de comprendre millor aquest notable document, explorarem algunes de les inscripcions relacionades amb la firma d’acords d’hospitalitat i patronatge que ha proporcionat la península Ibèrica, tenint en compte, no només les realitzades sobre bronze, pròpies de l’època imperial, sinó també les petites tésseres d’hospitalitat característiques de l’època republicana, redactades tant en llengua llatina como en celtibèrica.

A càrrec de Borja Díaz Ariño, Investigador Ramón y Cajal, Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza

Dates

  • 26-04-2018 19:00
Entrada lliure